kiến thức chuyên môn

Quy trình nâng cơ xóa nhăn Thermage FLX 2022

20/06/2023 07:16:58

Các ktv phải nắm rõ quy trình và cách sử lý rủi do khi vận hành Thermage FLX 2022