Chính sách bảo mật thông tin

MIMOZASPA.COM tuyệt đối tôn trọng và cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Sau đây là giải thích cụ thể về cách Chúng Tôi tiếp nhận, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của người tiêu dùng (chỉ trong những trường hợp cần thiết). Chính sách này cũng sẽ trình bày các quy trình thực hiện nhằm bảo mật thông tin cá nhân của Khách Hàng và giải thích quyền lựa chọn của Khách Hàng về việc sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của mình.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Phạm vi thu thập gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên), số tài khoản thành viên (nếu có). Đây là các thông tin mà MIMOZASPA.COM cần thành viên cung cấp bắt buộc để sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho MIMOZASPA.COM về những hành vi mạo danh, sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

MIMOZASPA.COM sử dụng thông tin thành viên để:

Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và MIMOZASPA.COM;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại MIMOZASPA.COM.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: MIMOZASPA.COM có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của MIMOZASPA.COM

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu SVA

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: info@mimozaspa.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân tại "Hệ thống của tôi".

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị củaMIMOZASPA.COM. Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và trả lời lý do, hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: info@mimozaspa.com

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

MIMOZASPA.COM cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của MIMOZASPA.COM. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của họ, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, MIMOZASPA.COM sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm của MIMOZASPA.COM.

Mọi thành viên tự chịu trách nhiệm với thông tin đăng ký của mình. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.